(v živo) 21 dni preživeti s 100 evri ni mala malica (v živo) 21 dni preživeti s 100 evri ni mala malica Trboveljski dijaki, ki so tri tedne preživeli na delovni praksi na Portugalskem, so pred začetkom delovne prakse dobili vsak po 100 evrov žepnine. Že takoj so začeli načrtovati, kako bodo dobljeni znesek razporedili – za hrano, pijačo, oblačila, spominke ... Kakšno je njihovo končno »finančno poročilo«? Kako jim je šlo?
(v živo) TOP 6: Kaj videti, kupiti in poskusiti v Lizboni? (v živo) TOP 6: Kaj videti, kupiti in poskusiti v Lizboni? Že skoraj teden dni spremljamo sedem dijakov in dijakinj iz Trbovelj na delovni praksi na Portugalskem. Tokrat so si privoščili enodnevni izlet v glavno mesto – Lizbono! Kaj nam priporočajo? Kakšne so cene?
Mladi v tonah plastike vidijo podjetniški potencial! Mladi v tonah plastike vidijo podjetniški potencial! Samo v Evropski uniji vsako leto proizvedemo kar 58 milijonov ton plastike. Zgolj 40 odstotkov se je reciklira. »To je nesprejemljivo, želimo prispevati svoj delež in rešitve,« menita dijaka Gimnazije Vič Peter in Una, ki skupaj s svojimi sošolci izdelujeta aplikacijo za pravilno ločevanje odpadne embalaže in plastenko iz enotnih materialov.
(v živo) Sedem dijakov na Portugalskem pred finančnim izzivom! (v živo) Sedem dijakov na Portugalskem pred finančnim izzivom! Trboveljski dijaki Barbara, Laura, Ivana, Taja, Marko, Ina in Lucija, ki so se pri rednem pouku učili vodenja osebnih financ, so ta hip že trdno na portugalskih tleh. Tri tedne bodo daleč stran od doma v mestu Braga opravljali prakso. Bo njihova žepnina sploh »zdržala«? Kakšne (finančne) načrte imajo?
(galerija) Žiga, Peter in Matej so novi državni prvaki iz finančne pismenosti (galerija) Žiga, Peter in Matej so novi državni prvaki iz finančne pismenosti V sredo je na ljubljanski ekonomski fakulteti potekalo 5. državno tekmovanje iz finančne pismenosti za osnovne, srednje poklicne šole in gimnazije. Udeležilo se ga je 63 tekmovalcev.
(mladi in denar) Med počitnicami do evrov in pokojninske dobe  (mladi in denar) Med počitnicami do evrov in pokojninske dobe  Mladi, že odštevate dneve do brezskrbnih poletnih počitnic? Itak, vsi jih. A naj letošnje počitnice ne bodo samo za poležavanje, pohajkovanja in igranje igric. Meseca, ki prihajata, sta priložnost za nova znanja, izkušnje in zaslužek! Zaslužite lahko tudi 10 evrov in več na uro ... Pa ne pozabite, delo se vam šteje v pokojninsko dobo. Kako se pripraviti na svoj (prvi) pogovor za delo?
(Finančna šola za najstnike) 6 večnih nasvetov, da bodo finance pod kontrolo (Finančna šola za najstnike) 6 večnih nasvetov, da bodo finance pod kontrolo Na vsake toliko časa se splača obnoviti osnove osebnih financ. Povzemamo nekaj glavnih ugotovitev, ki so jih predavatelji predali 71 mladim finančni šoli za najstnike.

Intervju s profesorico Gabrijelo Blaznek, revolucija v šolstvu: Finančna pismenost končno redni predmet!1

Profesorici Gabrijeli Blaznek je uspelo poučevanje finančne pismenosti uvesti v redni šolski pouk; zdaj se o osebnih financah mladi učijo dve uri na teden.

Osvežimo si spomin. Revija Moje finance je pred tremi leti začela program finančnega opismenjevanja mladih. Ravnanje z »denarnico« je pač nekaj življenjskega, vsakdanjega, nekaj, česar se moraš naučiti, tako kot recimo poštevanke. In žal mladi tega znanja nimajo. Zato smo skupaj z ambasadorji Mitjem Vezoviškom, Samom Lubejem, Tino Puncer in Lauro Smrekar začeli najprej finančno opismenjevati učitelje osnovnih in srednjih šol. Ti pa zdaj na svojih šolah vodijo krožke Mladi in denar. Da bi znanje osebnih financ prišlo do čim več mladih, je bil že od vsega začetka cilj projekta. Prav tako pa tudi, da se teh tematik mladi učijo pri rednem šolskem pouku. Zdaj je prav to naši sogovornici in profesorici na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje Gabrijeli Blaznek tudi uspelo! Kako?

Kar pojdimo takoj k stvari. Finančna pismenost se prvič poučuje v okviru rednega predmeta!

Tako je. V odprtem učnem programu oziroma kurikulu je določeno število ur, ki jih šola izvaja po svoji presoji, ampak v glavnem upošteva potrebe okolja. Če šola doda nove vsebine, mora seveda nekatere izločiti. Zelo težko je narediti selekcijo, saj so pravzaprav vse vsebine, ki jih že imamo v odprtem kurikulu, pomembne, zanimive in potrebne. A našla sem rešitev in predmet planiranje, organiziranje in management razdelila na dva vsebinska sklopa; v enem obravnavamo podjetniški vidik (vodenje poslovnih procesov), v drugem pa vidik posameznika (finančna pismenost).

Na predstavitvi predmeta finančna pismenost kolegom učiteljem so bili ti navdušeni in bi mi radi sledili.

Na podlagi priročnika za učitelje, ki so ga v sodelovanju z revijo Moje finance napisali ambasadorji projekta, sem izbrala nekaj tem, ki sem jih razdelila v tri sklope: upravljanje denarja, evropski trg dela in ekonomski pečat v družbi. Nato sem pripravila katalog znanj, učne načrte, načrt ocenjevanja znanja, časovno razporeditev učne snovi ter vsebinske in metodološke priprave za v razred. Tako so se vsebine o osebnih financah v Sloveniji prvič pojavile v izobraževalnem programu ekonomski tehnik. To je v tistem delu, kjer imajo vse srednje strokovne in poklicne šole avtonomijo, da odločajo, o čem se bodo dijaki učili.

Kdaj ste začeli izvajati ta predmet?

Izvajati smo ga začeli sredi januarja, ko se je začelo drugo ocenjevalno obdobje. Organizacijsko se mi to zdi bolje, saj so ure skoncentrirane na nekaj mesecev in imamo lahko blok ure, to je po dve uri skupaj. Tudi pri krožku Mladi in denar smo včasih »potegnili« na 60 minut, saj je ena šolska ura res premalo.

Koliko ur na teden se mladi učijo o racionalnem upravljanju denarja?

V drugem polletju po dve uri na teden.

Ste imeli kakšne posebne težave pri vpeljavi tega predmeta?

Pripravljati sem se začela že lani, da je bilo do letos vse potrebno urejeno in da sem predmet postavila na noge. Vključitev vsebin je tako potekala brez večjih težav.

Kaj vse se mladi učijo pri predmetu finančna pismenost?

Kako si postaviti finančni cilj, oblikovati lastni proračun, voditi svoje izdatke, izbrati sebi primeren poklic, poiskati delo, zakaj se je dobro vključiti v dijaško izmenjavo, kako študirati v tujini, varčevati in racionalno kupovati ter, ne nazadnje, zakaj je treba plačevati davke in kako pustiti svoj ekonomski pečat v družbi. Tematik o denarju nikoli ne zmanjka.

Kako so se odzvali dijaki?

Menim, da se dijaki dobro počutijo, saj so teme res konkretne in življenjske. Pri pouku sodelujejo, se vključujejo v razpravo. Ni jim težko narediti domače naloge. Mislim, da se že navajajo na varčevanje, s pridom že namreč uporabljajo aplikacijo za vodenje izdatkov. Upam, da bo to znanje res dobra podlaga za sprejemanje pomembnih finančnih odločitev, ki jih čakajo v življenju.

Ste s tem seznanili tudi druge učitelje, ki so vključeni v program finančnega opismenjevanja Mladi in denar?

Pred kratkim, ko sem na študijski skupini kolegom učiteljem predstavila kot primer dobre prakse organizacijo in vso potrebno dokumentacijo - katalog znanj, grobi in fini kurikul, načrt ocenjevanja znanja, časovno razporeditev učne snovi, vsebinske in metodološke priprave za v razred -, so bili tako rekoč vsi profesorji navdušeni in bi mi radi sledili. Odločila sem se, da vse posredujem Centru za poklicno izobraževanje (CPI) in šolam poenostavim postopek, skrajšam čas za pripravo ter tako dam možnost, da se čim več srednjih strokovnih in poklicnih šol odloči za finančno opismenjevanje pri rednem pouku že v šolskem letu 2016/2017. CPI bom predlagala, da bi finančno opismenjevanje v odprtem kurikulu predstavili tudi drugim srednjim strokovnim in poklicnim šolam, in ne le programu ekonomski tehnik. Pripravljena sem tudi osebno predstavljati primer dobre prakse na teh šolah.

Osebna izkaznica

Kdo je Gabrijela Blaznek

Zaposlena: Gimnazija in ekonomska šola Trbovlje (GESŠ)

Poučuje: ekonomske predmete: poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja, sodobno gospodarstvo, osnova komercialnega poslovanja; planiranje, organiziranje in management (v okviru tega je tudi finančna pismenost)

Kariera: 14 let prakse v gospodarstvu, od tega 10 let vodja trženja v TKI Hrastnik; 16 let poučuje ekonomske predmete na GESŠ Trbovlje

Literatura: je soavtorica prvega učbenika Učno podjetje, ki ga je potrdil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, ter soavtorica štirih učbenikov Ekonomika preduzeća 1-4 za ekonomske srednje šole v BiH, hkrati so ti tudi obvezna literatura na mednarodni univerzi v Travniku (projekt sta financirali Mohorjeva družba Celovec in Gospodarska zbornica Avstrije).

Zakaj ste se pridružili projektu finančnega opismenjevanja mladih? Raziskave so pokazale, da je finančna pismenost na zelo nizki ravni, še posebno pri mladih. Zato sem se takoj odzvala povabilu revije Moje finance in pristopila k projektu finančnega opismenjevanja. V minulem šolskem letu sem začela voditi krožek Mladi in denar. Dijaki, ki so ga obiskovali, so ga sprejeli kot nekaj izjemnega in mi večkrat rekli, da je škoda, ker teh vsebin nimajo pri rednem pouku. Odziv dijakov me je spodbudil, da sem začela razmišljati, kako bi življenjske teme o denarju in osebnih financah začela obravnavati z vsemi dijaki pri rednem pouku.

Anketa med dijaki: Kaj se učijo pri predmetu finančna pismenost?

Neza-Kosi.1460997429.jpg

Neža: »Menim, da zelo malo dijakov pozna stvari, ki jih obravnavamo pri tem predmetu, zato podpiram, da se ta predmet uvede na vseh šolah po Sloveniji, tako poklicnih kot tudi splošnih, gimnazijskih. Tako bodo dijaki prejeli veliko koristnih znanj, ki jih bodo pozneje krvavo potrebovali.«

tamara-novak.1460997428.jpg

Tamara: »Predmet je lahko zelo uporaben v nadaljnjem življenju, saj veliko ljudi ne ve, kaj početi z denarjem, kako ga prihraniti, ga racionalno zapravljati.«

Ina: »Predmet je zelo zanimiv, naučiš se veliko o tem, kako varčevati, kam vlagati, o vlogah različnih kartic, kako nas lahko nekateri finančno prevarajo. Vse to mi bo prav prišlo v življenju.«

Lenart-Mladi-in-denar.1460997431.jpg

Lenart: »Zgrabite vsako priložnost za delo, pa če dobite plačilo ali ne. Sam sem veliko delal pri starih starših, jim pomagal in hkrati dobil kakšen evro. Z veseljem sem opravljal različna opravila na vrtu, v gozdu, na travniku. Zelo dober občutek je, ko narediš nekaj dobrega za druge!«

alja-suhel.1460997428.jpg

Alja: »Mislim, da je ta predmet zelo koristen, ker mlade opozarja, na kaj moramo biti pozorni pri upravljanju denarja, kako ga dobiti, privarčevati in podobno.«

Besmire-Vezaj.1460997430.jpg

Besmire: »Predmet mi je zelo všeč, saj izvemo veliko primerov, ki nas čakajo v življenju. Zelo dobro bi bilo, če bi se tudi drugi dijaki učili o takih življenjskih stvareh.«

Sabina-Mladi-in-denar.1460997431.jpg

Sabina: »Obiskali smo Unicredit. Izvedela sem veliko o bančnih računih za mlade, o nevarnostih na bankomatih, o ponarejenih bankovcih ... Videla sem tudi, kako bankomat napolnijo z denarjem.«

Larisa-Mladi-in-denar.1460997431.jpg

Larisa: »Svoja oblačila, obutev in modne dodatke, ki jih več ne nosim, prodajam prek spletne strani Mojbutik.si. "Ful" sem že zaslužila! Tako se znebim starih stvari, naredim prostor za nove.«

1
Komentiraj

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.