O krožku

Revija Moje finance v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki in učitelji vsako šolsko leto za višje razrede osnovnih šol (7., 8. in 9. razred) ter vse letnike srednjih šol organizira krožek finančnega opismenjevanja mladih MLADI IN DENAR. K projektu so lahko prijavijo vse osnovne in srednje šole. V letu 2017 je bilo v projekt vključenih že 150 šol, po tem programu se je izobraževalo 230 učiteljev, vključenih pa je več kot tisoč mladih iz celotne Slovenije.

Učitelji, ki vodijo krožke na svojih šolah, se pred začetkom krožkov udeležijo več izobraževalnih delavnic, prejmejo pa tudi dva Priročnika za učitelje finančnega opismenjevanja mladih, ki sta vsebinska podlaga za krožek. Izobraževanja za učitelje so bila prva tri leta januarja, marca, aprila in maja, od leta 2017 pa sta poleg teh štirih izobraževanj še dve dodatni v jeseni. Krožek po šolah steče septembra. Vsako leto maja je tudi tekmovanje iz finančne pismenosti za mlade.

Tako kot prva štiri leta, tudi tokrat za višje razrede osnovnih šol (7., 8. in 9. razred) ter vse letnike srednjih šol, torej pripravljamo krožek finančnega opismenjevanja mladih MLADI IN DENAR. Izvedba krožka v šolah, kjer so učitelji v preteklih štirih letih že opravili izobraževanja, je že stekla septembra 2017.

Izobraževanje za učitelje novih šol, ki bodo na svojih šolah krožek začeli voditi septembra 2018, pa se začenjajo januarja 2018. K projektu se lahko prijavi tudi vaša šola.

Izkušnje kažejo, da je pri nas znanje upravljanja denarja, tudi zaradi neustrezne obravnave v slovenskem šolskem sistemu, na zelo nizki ravni. Cilj projekta finančnega opismenjevanja mladih je, da se to v prihodnje postopoma izboljša. Mladim želimo približati znanje s področja osebnih financ, finančnega poslovanja in jih torej finančno opismeniti ter tako pripraviti na življenjske izzive.

Pobudniki uvajanja poučevanja osebnih financ v šolah smo neodvisna revija za upravljanje osebnega premoženja Moje finance. V sodelovanju z neodvisnimi osebnimi finančnimi svetovalci in kadrovskimi strokovnjaki smo pripravili dva praktična priročnika za učitelje, ki bi želeli poučevati v omenjenem krožku. Vsebina priročnikov temelji na anketi, ki smo jo opravili med osnovnošolci, kaj bi se sami želeli učiti o upravljanju denarja, hkrati pa smo s strokovnjaki vanj vključili tudi druge čisto praktične teme, za katere menimo, da bi jih otroci in mladostniki morali spoznati na poti do ustrezne finančne pismenosti. Naj jih navedemo nekaj: Kako mesec preživeti z žepnino, Do 18. leta bi rad privarčeval za avto, V kateri banki varčevati, da bo to zame najbolj ugodno, Kateri poklic je zame najbolj primeren, Kako lahko pridobim štipendijo za študij v tujini, S katerimi opravili lahko zaslužim pet evrov na uro, Med počitnicami bi rad delal v tujini, Kakšno zavarovanje je zame najprimernejše, Kako ločiti dobre dolgove od slabih, Zakaj ne potrebujem kreditne kartice, Zakaj moram plačevati davke, Kako odprem svoje podjetje ...

 

Priročnik 1 za učitelje finančnega opismenjevanja mladih si lahko ogledate tukaj.

Priročnik 2 za učitelje finančnega opismenjevanja mladih si lahko ogledate tukaj.

 

Priročnik za učiteljeKrožek finančnega opismenjevanja na šolah bodo vodili učitelji, ki so tam zaposleni, lahko pa bi vključevali tudi strokovnjake iz širše lokalne skupnosti, se tako dodatno povezovali z okoljem in ustvarjali nove povezave. Učitelji si bodo pomagali s priročnikom, v času izvajanja krožka pa

bodo imeli vseskozi na voljo tudi podporo strokovnjakov, piscev priročnika. Da bi bil prenos znanja med neodvisnimi osebnimi finančnimi svetovalci in učitelji čim bolj učinkovit, bomo v prvi polovici leta 2018 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani organizirali štiri skupne večurne delavnice, jeseni pa še dve.

Kaj bodo učenci, učitelji in šola pridobili z izvajanjem krožka:

• Učenci in dijaki se bodo seznanili z osnovami gospodarnega upravljanja denarja, postali finančno bolj pismeni in s tem bolj samozavestni ter sprejemali ustrezne finančne odločitve.
• Učitelji bodo tudi sami pridobili kakovostno znanje s področja upravljanja osebnega premoženja.
• Šola bo z izvajanjem krožka postala zanimivejša in s tem dosegla določeno konkurenčno prednost pred drugimi šolami, kjer se krožek ne bi izvajal.

Šola oziroma učitelj bo ob vključitvi v projekt deležen:

• Prejel bo dva strokovna priročnika za učitelje kot temeljno gradivo za poučevanje finančnega opismenjevanja mladih.
• V letu 2018 bo deležen najmanj šestih izobraževalnih srečanj, delavnic, ki jih bodo vodili finančni in kadrovski strokovnjaki.
• Reden dostop do podpore svetovalcev.
• Možnost povezovanja in izmenjave primerov dobre prakse med sodelujočimi šolami in učitelji.
• Izvod revije Moje finance na vsaki delavnici posebej.

Mnenja učiteljev

Gabrijela Blaznek, učiteljica ekonomskih predmetov na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje:
Naša šola poleg rednih programov že od nekdaj ponuja dijakom različne aktivnosti in krožke, pravimo, da ima srce in dušo. Tako smo se brez oklevanja odločili, da pristopimo k projektu Finančnega opismenjevanja mladih. Poleg bogatenja ponudbe šole pa nas razmere v katerih živimo, vse skupaj še bolj silijo v premišljeno ravnanje z denarjem. Krožek Mladi in denar je pri nas zaživel že septembra in dijaki, ki ga obiskujejo, so ga sprejeli kot nekaj izjemnega. Pravijo, da so teme konkretne, življenjske in neprecenljive vrednosti. Tudi sama opažam, da so dijaki veliko bolj aktivni pri krožku kot pri rednem pouku. Prepričana sem, da bodo vse situacije o katerih se pogovarjamo, vse simulacije, ki jih izpeljemo in obiski, ki nas še čakajo, za dijake velika popotnica za življenje. 

Andreja Šifer, profesorica na osnovni šoli Gorica v Velenju:
V preteklem šolskem letu se mi je ponudila priložnost obiskovati seminarje namenjene bodočim mentorjem krožka finančnega opismenjevanja mladih. Seminarji so potekali pod okriljem revije Moje finance. Na podlagi pozitivnih izkušenj s seminarjev in prepričanja vodstva šole, da je je finančna pismenost ena izmed temeljnih kompetenc, s katero bi morali opremiti učence za sodobno življenje, smo se na naši šoli odločili, da krožek Mladi in denar že v tem šolskem letu ponudimo učencem osmih in devetih razredov. Krožek se izvaja v obliki interesne dejavnosti, enkrat tedensko. Obiskuje ga približno dvajset učencev. Načrtovane vsebine so na prvi pogled nenavadne, saj prvič do sedaj učencem razgrinjajo skrivnosti finančnega jezika, predvsem pa krepijo zavedanje, da je skrb za lastno finančno prihodnost, odgovornost vsakega posameznika.

Branko Vrečar, učitelj - svetovalec na srednji šoli za elektrotehniko in računalništvo v Šolskem centru Kranj:
Verjamem in sem prepričan, da je finančna pismenost  takoj za znanji ter spretnosti in veščinami iz stroke elektrotehnike, računalništva in mehatronike, ki jih izvajamo na naši šoli. Brez pravilnega upravljanja denarja dandanes ne moremo vzgojiti uspešnega človeka, ki bo zmogel usodo vzeti v svoje roke in bo trdo delal, ustvaril družino ter upravljal z osebnim premoženjem in morda tudi s svojim podjetjem. Za vodenje krožka Mladi in denar sem se odločil, ker opažam, da je veliko odraslih in posledično mladih finančno nepismenih. S poučevanjem mladih tako nekaj k temu projektu lahko pripomorem tudi sam. Že dolga leta se namreč poglobljeno ukvarjam z osebnimi financami svoje družine in domačih, z veseljem svetujem prijateljem in mi predstavlja poglabljanje tovrstnih znanj tudi osebni izziv. Poleg tega me pri tem podpira tudi moja ravnateljica, ki je takoj prisluhnila predlogu in podprla tovrstne aktivnosti oziroma novosti. Dijaki, ki hodijo na krožek so zelo zadovoljni. Pridobili so znanja, ki jim bodo v prihodnje še kako prišla prav. Finančna pismenost je v današnjih časih in v prihodnje nujna. Mislim, da bi bilo dobro, da se čim več učiteljev odloči za pridobitev tovrstnih znanj in da že znotraj predmetov v večji meri mlade navajamo, k čim bolj podjetnemu razmišljanju.