Hvala, ker nas podpirate pri uresničevanju projekta.


NLB
»Ocena finančne pismenosti med mladimi v Sloveniji je po številnih izvedenih raziskavah še vedno skromna. Čeprav smo v NLB, kjer veliko delamo z mladimi, prepričani, da stanje vendarle ni tako alarmantno, ta problem jemljemo kot resen izziv. Zato je finančno opismenjevanje eden od stebrov našega družbeno odgovornega ravnanja. V NLB imamo ogromno znanja in izkušenj. Naši strokovnjaki delujejo kot mentorji, predavajo na šolah, delavnicah in v naših poslovalnicah ter tako povsem konkretno prispevamo k izboljšanju finančne pismenosti. Še posebej pomembna je ravno med mladimi, ki se čedalje pogosteje podajajo tudi na samostojno podjetniško pot. Na njej se srečujejo z enim najpomembnejših vprašanj: kako uspešno obvladovati osebne in poslovne finance. Zato sta ravno v tem življenjskem obdobju znanje in svetovanje naših posebej usposobljenih strokovnjakov velikega pomena in ena od pomembnih življenjskih popotnic.«

Tanja Ahlin, direktorica Poslovne mreže

 

 

 

Ljubljanska borza
»Ljubljanska borza meni, da je finančna pismenost eden izmed najpomembnejših temeljev za uspešno prihodnost vsakega posameznika. S finančnimi odločitvami se srečujemo na vsakem koraku: ko se odločamo o smeri študija, ko rešujemo stanovanjski problem, ko izbiramo službo in nenazadnje vsakodnevno pri opravljanju nakupov. Ponosni smo, da prispevamo k finančni pismenosti mladih, saj slednja ni le ključna za prihodnost mladih, temveč je po našem mnenju bistvenega pomena tudi za prihodnjo stabilnost kapitalskega trga.«

mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze

 

 

 

Triglav Skladi
»Ideja je čudovita, o tem govori predvsem izjemen odziv, na katerega je naletela tako med učitelji kot tudi učenci. Vse čestitke Mojim financam. Če se malo pošalim - to je akcija očistimo Slovenijo neznanja o upravljanju z denarjem na najučinkovitejši način, in sicer tako, da zavedanje o pomenu te veščine gradimo že pri otrocih. Vse institucije, ki se s tem področjem profesionalno ukvarjamo, moramo ta prizadevanja podpirati s ciljem, da znanje o upravljanju z osebnimi financami postaja ne le enkraten projekt, pač pa del našega izobraževalnega sistema. Veseli nas, da lahko Triglav Skladi sodelujemo pri zametkih, ki bodo v prihodnje morda prerasli v sestavino temeljne izobrazbe mladih.«

Igor Kušar, predsednik uprave Triglav Skladi

 

 

 

Ekonomska fakulteta
»Znanje kot eno izmed temeljnih vrednot Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani podpiramo na vseh ravneh. Védenje o osebnih financah je danes vse bolj pomembno za vsakega od nas, še pomembneje pa je, da ga čim prej osvojimo. Tako spoznavamo samega sebe in naše želje za prihodnost ter gradimo svojo osebnost. Tovrstno znanje bo koristilo vsakomur, ne glede na to, kam ga bo zanesla karierna pot in s čim se bo ukvarjal v življenju. Zato z veseljem podpiramo projekt in si želimo čim več podobnih projektov tudi v prihodnje.«

Prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

 

 

 

 

Primorski skladi
»Denar spoznajo otroci že zelo zgodaj, predvsem kot plačilno sredstvo za razne nakupe v trgovinah. Pri odraščanju ga spoznajo še v drugih vlogah, saj je treba denar zaslužiti in ga za večje nakupe tudi privarčevati. Tako prve osnove ravnanja z denarjem otrokom privzgojijo starši. Kasneje pa starši marsikdaj ne posvetijo dovolj pozornosti vzgoji na tem področju in mladi odraščajo brez osnovnih znanj v zvezi z upravljanjem denarja. Zato podpiramo projekt Mladi in denar, ker prostovoljno s pomočjo učiteljev prenaša na mlade znanje, prakso in izkušnje raznih finančnih strokovnjakov, kar je lahko za mlade velik izziv in spodbuda. Tako kot vsaka pravilna vzgoja ima tudi vzgoja mladih pri ravnanju z denarjem dolgoročne pozitivne učinke na celotno gospodarstvo in zadovoljstvo ljudi.«

Dušan Jereb, predsednik uprave Primorski skladi

 

 

 

Združenje bank Slovenije
»Združenje bank Slovenije (ZBS) predstavlja in zastopa interese bank, hranilnic in leasing družb v Sloveniji. Temelj finančnemu posredništvu daje zaupanje, ki je človeška in ne finančna kategorija.
Ker je predmet poslovanja denar in na njegovi osnovi temelječi različni finančni instrumenti, si ZBS prizadeva, da bi bilo prav njegovo poznavanje pri različnih tržnih udeležencih čim večje in uspehi pri poslovanju čim boljši, zato pomemben del svoje aktivnosti posveča izobraževanju bančnikov in bančnic.
Kar se Janezek nauči, to Janez zna, zato je v našem interesu, da se z denarjem kot najbolj razširjenim likvidnim menjalnim sredstvom čim prej seznanijo mladi ljudje, da bi čim bolje razumeli njegove zakonitosti, tveganja in tudi prednosti.«

dr. France Arhar, direktor Združenja bank Slovenije

 

 

 

 

 

KBM Infond
»Že večkrat se je izkazalo, da je izobraževanje mladih o neki temi dejansko kaskadno izobraževanje vseh generacij. V današnjem svetu, kjer je ponudba finančnih produktov tako rekoč neomejena, je znanje o denarju in finančnih instrumentih nujen del izobrazbe.

Ker se tudi na Infondu že veliko let ukvarjamo z izobraževanjem vlagateljev, se nam zdi potrebno, da podpremo tudi ta vseslovenski projekt, ki bo, upamo, sčasoma postal običajna vsebina šolskega sistema.«

Matjaž Lorenčič, predsednik uprave KBM Infonda